HYPERINTENZIONÁLNÍ SÉMANTIKA

Základní
Rozšiřující

Skupina formálně‑logických systémů navržených jako prostředek explikace sémantiky přirozeného jazyka a překonávající obtíže, kterým čelily systémy ↗intenzionální sémantiky, zejména obtíže s tzv. zprávami o propozičních postojích (tj. větami typu X je přesvědčen, že p). Tyto systémy vedou k jemnější sémantické kategorizaci než systémy intenzionální v tom smyslu, že ne všechny dvojice výrazů, které sdílejí intenzi, sdílejí i hyperintenzi. Např. všechny pravdy matematiky mají stejnou intenzi, neboť jsou všechny pravdivé v týchž možných světech, budou se ale lišit hyperintenzemi. Podobně třeba bratrsourozenec mužského pohlaví. Z hlediska hyperintenzionální sémantiky tak nebude věta Karel je přesvědčen, že jedna a jedna jsou dvě nutně synonymní s větou Karel je přesvědčen, že číslo π je iracionální. Různé systémy vedou k velmi různým explikacím hyperintenzí: za hyperintenzionální je možné považovat i systémy, jako je ↗situační sémantika či ↗teorie reprezentace diskurzu, ale především teorii tzv. strukturovaných významů (✍Lewis, 1972; ✍Cresswell, 1985) a Tichého teorii konstrukcí (✍Tichý, 1996; ✍Duží & Jespersen ad., 2011).

Literatura
  • Cresswell, M. J. Structured Meanings: The Semantics of Propositional Attitudes, 1985.
  • Duží, M. & B. Jespersen ad. Procedural Semantics for Hyperintensional Logic, 2011.
  • Lewis, D. General Semantics. In Davidson, D. & G. Harman (eds.), Semantics of Natural Language, 1972, 169–218.
  • Tichý, P. O čem mluvíme?, 1996.
Citace
Jaroslav Peregrin (2017): HYPERINTENZIONÁLNÍ SÉMANTIKA. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/HYPERINTENZIONÁLNÍ SÉMANTIKA (poslední přístup: 25. 4. 2024)

Další pojmy:

logika sémantika

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka