AUTORSKÝ FRAZÉM

Základní

Neustálená, jen textová kombinace jaz. forem, vytvořená daným autorem, resp. kýmkoliv, přijímaná a chápaná v daném textu jako frazém; není součástí frazeologického systému. Uznání kombinace za frazém je tedy věcí konsenzu; v praxi a.f. splývá s autorskou víceslovnou metaforou a jeho nejtypičtějším projevem bývá autorské přirovnání, srov. Hrabalova přirovnání jemný jako jepice/kakao/mleté kafe, pravdivý jako smrt.

Rozšiřující
Literatura
  • Čermák, F. Frazeologie a idiomatika česká a obecná. Czech and General Phraseology, 2007.
Citace
František Čermák (2017): AUTORSKÝ FRAZÉM. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/AUTORSKÝ FRAZÉM (poslední přístup: 20. 7. 2024)

Další pojmy:

frazeologie a idiomatika

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka