NEERGATIVNÍ SLOVESO  (neergativum)

Základní
Rozšiřující

Zvláštní druh nepřechodného // intranzitivního slovesa, angl. unergative verb. Sémanticky jsou n.s. charakterizována tím, že jejich subjekt je interpretován jako aktivní agent n. činitel aktivně odpovědný za činnost vyjádřenou slovesem. Typické příklady: tancovat, mluvit, koktat, běžet, přijít, plavat aj. Syntakticky jsou n.s. charakterizována jako slovesa s ↗externím argumentem. Druhý typ intranzitivních sloves se nazývá neakuzativní sloveso; o syntaktických rozdílech mezi n.s. a neakuzativními slovesy viz ↗neakuzativní sloveso.

Literatura
Citace
Peter Kosta (2017): NEERGATIVNÍ SLOVESO. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/NEERGATIVNÍ SLOVESO (poslední přístup: 21. 7. 2024)

Další pojmy:

gramatika syntax

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka