NÁZVY PROSTŘEDKŮ ČINNOSTI

Základní

Jsou to jména prostředků činnosti // nomina instrumendi. Podle ↗OTS vznikají ↗mutací od slovesných základů; jsou to názvy přístrojů, nástrojů a materiálů sloužících k vykonávání děje. Jinde jsou označeny jako názvy objektů, viz AGSČ, 2010.

Produktivními prostředky tvoření jsou ↗sufixy, které se připínají ke slovesnému kmeni: dl(o) (kloktadlo, lepidlo, mýdlo), tk(o) (kapátko, tvořítko, pítko, vykrajovátko), č (mísič, hnětač, kráječ, odpařovač, rýč, bič), čk(a) (houpačka, děrovačka, sušička, myčka, plečka), méně produktivní jsou sufixy připojované ke slovesnému kořeni: ‑k(‑a)/‑ivk(‑a)/‑enk(‑a) (zápalka, spojivka, kropenka), ‑ák (plovák), ‑ník (výměník), ‑iv(‑o) (barvivo). Neproduktivní je tvoření koncovkou/sufixem ‑0 / ‑a / ‑e s variantami ‑j(‑0), ‑t(‑0), ‑v(‑0), kde jt / v jsou konekty/epentetické konsonanty uzavírající otevřený kořen základového slovesa (lék, výtah, zdviž, závoj, kryt, oděv, brzda, spona, obživa, nůše), sufixy ‑ík (budík) a ‑nic(‑e) (varnice). Poměrně četná jsou ↗složená substantiva s druhou částí hled, měr, vod, met: drobnohled, plynoměr, naftovod, medomet. Přejatá jména mají sufixy ‑or (kompresor), ‑tor/‑átor (reproduktor, stimulátor), ‑ér (startér).

Rozšiřující
Literatura
  • AGSČ, 2013, 126–134.
  • ČŘJ, 1996, 108–109.
  • 1, 1986, 245–257.
  • MSoČ 1, 2010, 84–85, 93–99.
  • Osolsobě, K. Morfologie českého slovesa a tvoření deverbativ jako problém strojové analýzy češtiny, 2011.
  • PMČ, 1995, 144–146.
  • Rusínová, Z. Tvoření slov v současné češtině, 1978, 13–14.
  • Šmilauer, V. Novočeské tvoření slov, 1971, 40-47.
  • TSČ 2, 1967, 171–265.
Citace
Zdenka Rusínová (2017): NÁZVY PROSTŘEDKŮ ČINNOSTI. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/NÁZVY PROSTŘEDKŮ ČINNOSTI (poslední přístup: 21. 7. 2024)

Další pojmy:

gramatika slovotvorba

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka