HLOUBKOVÁ STRUKTURA  (deep structure)

Základní
Rozšiřující

1. V klasické verzi ↗transformační generativní gramatiky fáze počátku vzniku syntaktické struktury, při níž dochází k výběru jednotek z lexikonu, tzn. pravidla bázové složky vkládají do struktur generovaných kategoriální složkou lexikální jednotky v souladu s jejich strukturními příznaky (↗subkategorizací). V h.s. se připisují ↗tematické role ↗argumentům. Pomocí transformačních pravidel a posunů se h.s. převádí na ↗povrchovou strukturu. V teorii ↗G&B se pro h.s. užívá název D-struktura (D-structure). V ↗minimalismu se počáteční rovina derivace nazývá lexikální soubor (↗numerace) a představuje rozhraní s lexikonem.

2. Pod vlivem 1. v různých lingvistických směrech různě definovaná „neviditelná“ sémantická struktura věty/fráze. Např. v ↗FGP se h.s. chápe jako tektogramatický závislostní strom kombinovaný s dimenzí koordinace; viz ↗tektogramatika.

Literatura
  • Chomsky, N. Deep Structure, Surface Structure, and Semantic Interpretation. In Jakobson, R. & S. Kawamoto (eds.), Studies in General and Oriental Linguistics Presented to Shirô Hattori on the Occasion of his Sixtieth Birthday, 1970, 52–91.
  • Lakoff, G. & J. R. Ross. Is Deep Structure Necessary? In McCawley, J. D. (ed.), Syntax and Semantics 7, 1976, 159–164.
  • Perlmutter, D. Deep and Surface Structure Constraints in Syntax, 1971.
  • Viz také G&B, T-model.
Citace
Peter Kosta, Ludmila Veselovská (2017): HLOUBKOVÁ STRUKTURA. In: Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.), CzechEncy - Nový encyklopedický slovník češtiny.
URL: https://www.czechency.org/slovnik/HLOUBKOVÁ STRUKTURA (poslední přístup: 21. 7. 2024)

Další pojmy:

gramatika

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny

Všechna práva vyhrazena © Masarykova univerzita, Brno 2012–2020

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka