Rozlišení významu manuálních homonym

Překlad: „plán“

Překlad: „inženýr“

Překlad: „středa“

Překlad: „Eva“