Kalky standardní

Překlad: „staroměstská“

Překlad: „malostranská“

Kalky nestandardní

Překlad + popis: „Letná“ (jako LETĚT)

Překlad + popis: „Jihlava“ (jako HLAVA, resp. J+ HLAVA)

Překlad + popis: „Karviná“ (jako KRÁVA) (kalkována vnější podobnost českého slova)

Překlad + popis: „Stodůlky“ (jako STO + DULEK)

Překlad + popis: „Potměšil“ (jako PO+TMA+ŠÍT)

Překlad + popis: „přiměřený“ (jako PŘI+MĚŘIT)

Překlad + popis: „Stallone“ (jako STÁT se + NE) (kalkována slabičná struktura českého slova)