Metafora orientační „Dobré je nahoře, špatné je dole“

Překlad: „úspěch“

Překlad: „kariéra“

Překlad: „zemřít“

Překlad: „prohrát“

Překlad: „zdraví“

Metafora strukturní „Mysl je nádoba“

Překlad: „učit se“

Překlad: „pamatovat si“

Překlad: „zapomenout“

Metafora strukturní „Komunikace je posílání“

Překlad: „komunikace“

Překlad: „diskutovat/vyjednávat“

Překlad: „dopisovat si“