Popis: shodové sloveso: argumenty vyjádřeny modifikací komponentu místa artikulace a horizontálního pohybu

Překlad: „Dopis jsem dala Petrovi a on jej předal Evě. Jana mi dnes žádnou obálku nepředala.“

Popis: klasifikátorové / prostorové sloveso: argumenty vyjádřeny modifikací komponentu místa artikulace a pohybu, ne nutně lineárního

Překlad: „Před operací mozku si musím vyholit část hlavy.“