Popis: osa budoucnost – minulost

Překlad: „Příští rok budu promovat na Filozofické fakultě Karlovy Univerzity.“

Popis: osa růstu

Překlad: „Anna má dnes pětiletého syna. Když mu byly dva, nastoupil do jeslí, ve třech letech přešel do mateřské školy a v pěti letech šel předčasně do první třídy základní školy.“

Popis: osa časového úseku, trvání

Překlad: „Mám pevnou pracovní dobu. Pracuji ve všední dny od 9.00 do 16.00 hodin.“