Popis Syntaktický /gramatický prostor – umístění referentů ve znakovacím prostoru je libovolné

Překlad „Neslyšící uživatelé znakového jazyka se dostávají často do střetu se slyšícími lékaři.“