Popis: nákres pokoje

Popis: popis pokoje v českém znakovém jazyce