Interogativní komunikační funkce

Popis: Simultánnost kombinovaná: modifikace změny parametru pohybu + mimika (svraštělé čelo, přimhouřené oči, semknuté rty)

Překlad: „pracovat velmi rychle“

Popis: Simultánnost kombinovaná: modifikace změny parametru pohybu + mimika (pootevřená ústa, povyplazený jazyk)

Překlad: „pracovat velmi pomalu“