Popis Simultánnost manuální: Význam artikulován simultánně na dvou manuálních nosičích: nedominantní ruka = SEZNAM, dominantní ruka = NAKUPOVAT

Překlad „Nakupovala jsem podle seznamu, který mi sepsal manžel.“