Interogativní komunikační funkce

Popis: Nemanuální nosič významu přenášející gramatický význam: naklonění hlavy vlevo a následně vpravo (otázka vylučovací)

Překlad: „Dáš si raději kávu nebo čaj?“

Popis: Nemanuální nosič významu přenášející gramatický význam: mírné naklonění horní části trupu vpřed, svraštělé obočí, pokývání hlavou ze strany na stranu (otázka doplňovací)

Překlad: „Co máš na programu dnes odpoledne?“

Popis: Nemanuální nosič významu přenášející gramatický význam: mírné naklonění hlavy vpřed, zvednuté obočí (otázka zjišťovací)

Překlad: „Přijede v sobotu teta z Německa?“