Popis: Nemanuální nosič významu přenášející gramatický význam: mírné posunutí horní části trupu vpřed, mírné pokývání hlavou (souhlas).

Překlad: „Vzala jsem si s sebou pero.“

Popis: Nemanuální nosič významu přenášející gramatický význam: svraštění obočí, vrtění hlavou (popření platnosti výpovědi - zápor)

Překlad: „Nevzala jsem si s sebou pero.“

Popis: Nemanuální nosič významu přenášející gramatický význam: část výpovědi vyjadřující podmínku - mírné naklonění horní části trupu vpřed, zvednutí obočí; druhá část výpovědi - posun horní části trupu zpět, svraštělé obočí, pokývání hlavou (vyjadřování podmínky)

Překlad: „Kdyby venku pršelo, zůstala bych doma.“