MISTROVICE

Je líbání hřích?  

žena, nar. 1899

No, diť mňe bilo vosumnást roku, já sem ešťe vjeřila, že hubička je řích. A teť sem známost taki začínala… hoši začali sem tam, víte, že jo, po mňe koukat a teť já sem chťela vjeďet pradu, a tak si povidám: „Právje přišli do Jabloniho misijonáři. Šak já se voptám misijonářu. Voňi mňe to řeknou, pradu,“ že. No, a tak sem skutečňe, ke spojeďi sme šli fšecki, že, ti ďefčata, jak diš sme choďili na to kázáňí a tak… A tak se ptám toho misijonáře, co sem já k ňemu šla k tej spojeďi, no a von sundal ti vokulári takle a teť skrs ti mříški spojedňice na mňe se ďívá, že, chvíli, a pak powidá: „Ďíťe, líbat neňí hřích, ale polipki dlouhé bívají říšné.“ A tolik mňe řek.

A že to vjeďel?

No, viďite.

To mňel s kňížek asi, viťte.

No, a tak sem teprf vjeďela, na čem sem. Mi sme fšecki bili, bilo nás teda šez ďefčat a fšecki sme bili takoví spátki spíš, že jo. A diš nám ňegdo ňeco bi bil řek na toho hocha, tak uš sme poslechli a… a uš sme s ťim hochem nechoďili, a třeba to bil hoh honnej…

No ale, diš sem se s tátem seznámila, to sem nekoukala, neposlouchala, jó… co gdo povidal, šla sem si jaksi za svím a bilo mňe to jedno, co gdo povidá, že.

 

Obec Mistrovice (v Českém jazykovém atlasu bod 136) leží 10 km jv. od Žamberka, ve vých. části severovýchodočeské nářeční podskupiny.

 

Rysy společné s českými nářečími v užším smyslu:

– dvojhlásky ej, ou: honnej, koukat;

úžení é > í, (s případným krácením í > i): takoví ‚takové‘, do Jabloniho;

– protetické v: voptám se, voňi;

– příč. min. sg. m. bez koncového -l: řek.

 

Rysy společné se severovýchodočeskými nářečími:

– krácení samohlásek í, ú v koncovkách a slovotvorných příponách: s ťim, misijonářu, vosumnást roku;

– výslovnost hlásky v jako /w: řeknou pradu, powidá;

– změna dnnn: honnej;

– změna > ř: řích, říšné;

– koncovka -em v instr. sg. m. typu předseda: s tátem.

 

Další rysy charakteristické pro nářečí dané oblasti:

– koncovka -ej v dat. sg. f. zájmena ta: k tej spojeďi;

– změna -ct > -st v zakončení číslovek: vosumnást.

 

Záznam pořízen v listopadu 1966. Zdroj: Český jazykový atlas. Dodatky, 2011.