STAŇKOV

Jak jsem pásl krávy  

muž, nar. 1901

Diž mje bilo devjed let, šel som pást krávi. Paj som1 krávi, přitom som choďil do školi, ráno som fstal f pjed hoďin, popřípaďe zamet som dvořeček, šel som pomost… g dobitku, napojit, nakrmit pomost, diž bilo šez hoďin, selka: „Poženeš pást krávi.“ Vihnala mi krávi na humna, bilo jich takovejh devjet kusú, já som ti krávi pas, mjel som do školi tak púl druhího kilometru, přitom som si vzal učeňí, drochu som se tak připravoval do školi, mjel som pláťenou tašku, mjel som f tom čitánku a to fšechno učeňí, ten futrálek, jag zme říkali, s ťim pérem a s tou tuškou... No, paj som ti krávi, a diš popřípaďe som slišel zazvoňit ve škole začátek školi, to bilo v devjed hoďin, tak som teprve hoňil dobiteg domú do maštale, tagže každím dnem som přišel do školi pozďe.

1 pásl jsem

 

Obec Staňkov (v Českém jazykovém atlasu bod 453) se nachází 13 km vých. od Třeboně, na jv. okraji jihočeského úseku jihozápadočeské nářeční podskupiny.

 

Rysy společné s českými nářečími v užším smyslu:

– dvojhlásky ej, ou: takovejch, pláťenou;

– úžení é > í: púl druhího;

– příč. min. sg. m. bez koncového -l: zamet.

 

Rysy společné s jihozápadočeskými nářečími:

– krátká kořenná samohláska v příč. min.: pas ‘pásl’;

– znělostní asimilace typu diž mje bilo devjed let.

 

Rysy charakteristické pro jihočeský úsek:

– disimilace sykavek: paj som ‘pásl jsem’;

– výslovnost pův. skupení m’ě jako mje: mjel;

– 1. os. pl. slovesa být v podobě zme: zme říkali.

 

Rysy společné s okrajovým typem doudlebským:

– 1. os. sg. slovesa být v podobě som: som si vzal, přišel som.

 

Záznam pořízen v březnu 1966. Zdroj: Český jazykový atlas. Dodatky, 2011.