Popis
Příklad složeného konceptuálního gesta. Obě ruce jsou vytvarovány do figury tzv. „přesného uchopení“ (precision grip). Mluvčí přitom rukama střídavě pohybuje, jako by naznačoval pohyb vah. Gesto vyjadřuje komplexní význam ‚citlivých vah‘, příp. ‚přesného zvažování‘, a je v konceptuálním souladu s paralelní verbální složkou (tj. s klíčovým výrazem být citlivý na...).
Transkript
NÁZEV POŘADU: DVTV
DATUM: 23. 10. 2015
KANÁL: Aktuálně.TV
STOPÁŽ: 4 s (13:21-13:25)
ÚČASTNÍCI:
MV = Martin Veselovský, moderátor;
JŽ = Jan Ženatý, lektor Ekmanovy metody čtení emocí;


              obr. 1
         ____________|___________
         |            |
JŽ: ... čili sou citliví na ten efekt pozorovatele, 

  sou citliví na ten sociální kontext, ...

Obr. 1: Konceptuální gesto složené