Popis
Příklad anaforického gesta. Mluvčí ukazuje na dřívější promluvu prostřednictvím ukázání na autora promluvy. Ve verbální složce plní anaforickou funkci zájmeno ta (ve výrazu ta politická korektnost). (V transkriptu je vyznačeno pouze popsané anaforické gesto, ostatní gesta zachycena nejsou.)
Transkript
NÁZEV POŘADU: Čaj pro třetího
DATUM VYSÍLÁNÍ: 21. 2. 2003
KANÁL: ČT2
STOPÁŽ: 1 min. 17 s (20:25 – 21:42)
ÚČASTNÍCI:
MU = Milan Uhde, moderátor;
JK = Jan Konvalinka, moderátor;
JJ = Josef Jařab, amerikanista;

...
JK: eště eště k té s:vobodě to je podle mě du- velmi důležitá
JJ: [ano]
JK: [otáz]ka,
JJ: ano.
JK: =osobní svoboda je určitě důležitý princip amerického života
  (.) na druhou stranu, vy ste (.) se s tím setkal určitě ještě
  víc než já (.) třeba v univerzitní sféře: málokdy na světě,
  najdete tak striktní, (.) řekněme: (.) ee (.) voni tomu řikají
  spíkin koud ((míněno speaking code)) ee (..) (zz) existují
  s- e slova nebo věty nebo myšlenky které nesmíte říct, (.)
  existují ee názory které skoro nesmíte zastávat, protože: sou
  politicky nekorektní a (.) aspoň podle mé zkušenosti todle
  nebezpečí stále (.) existuje a možná i vzrůstá. (.) není
  todleto rozpor mezi ve[lkou osobní]
JJ:            [je (.) je]
JK: svobodou,
JJ: je
JK: =a vlastně: (.) určitým druhem: (.) předběžného autocenzurování
  (.) nesmíte použít určitá (.) určitá charakteris- e určité
  charakteristiky určitých menš[in například]
JJ:               [jasně.] (.) jasně.
JK: =a tak dál
JJ: jasně. no (.) já si myslím že to je jeden z jevů a je jich
  více, (.) které já sem n- n- ee nechtěl říci že (.) v americe
  (.) svoboda e nezažívá bec žádná ohrožování. ee (.) naopak,
  americká historie (.) je (.) ee historie svobodného národa
  svobodných jedinců, ee a (.) i ti jedinci (i) ta společnost

                          obr. 1
                        ________|_
                       |     |
  (.) musí tady tuto svobodu stále (    ). (.) ta politická
  korektnost. je: velmi zvláštní jev. ...

Obr. 1