OBRAZNOST

Základní

Starší, populární a vágní označení takové ↗metafory, která je zjevná a nápadná; v tomto smyslu je obrazné i jádro ↗frazémů (srov. hodit něco za hlavu).

Rozšiřující
Literatura
  • Čermák, F. Frazeologie a idiomatika česká a obecná. Czech and General Phraseology, 2007.

Další pojmy:

frazeologie a idiomatika

CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny online | Všechna práva vyhrazena, © 2012–2017

Provozuje Centrum zpracování přirozeného jazyka